Lekeland

Et alternativ for barn under 4 år som ikke kan bruke trampolineparken.
Alle besøkende med gyldig billett har også tilgang til lekeland.

Barn kan leke i lekelandet for

kr 90,- hele dagen!

Barn 1 år kr. 50,- for hele dagen

Barn som har betalt for MiniSprett lørdager og søndager kan benytte seg av lekelandet GRATIS hele dagen!

Vi har også eget ammerom